Het broeikaseffect

Of: Waarom warmt onze aarde op?

In navolging van de Duitse Kinderuniversiteit, waarvan Lannoo ook enkele boeken uitgaf, zette ook de K.U.L. haar deuren open. Kinderen konden er vragen stellen aan echte professoren en Kathleen Vereecken heeft al deze gegevens tot een interessant boek verwerkt. Dit boek gaat over het broeikaseffect, een hot thema. In enkele hoofdstukken, die allemaal vertrekken vanuit één concrete vraag, wordt zowat alles wat met dit broeikaseffect te maken heeft uit de doeken gedaan. Er wordt een duik in de tijd genomen om weers- en klimaattypes en –veranderingen die relevant zijn voor dit boek uit te leggen, het ‘jasje’ rond de aarde wordt ontleed en de verschillende gassen die er voorkomen worden benoemd, oorzaken en gevolg worden onder de loep genomen en er wordt ook een blik in de toekomst geworpen. Elk hoofdstuk eindigt met een leuke, korte quiz, waarin de lezer zijn opgedane kennis meteen kan testen. Er staan ook enkele experimenten in die de lezer kan uitvoeren om de materie beter te begrijpen. Het boek werd met een grote dosis humor geschreven. Moeilijke zaken worden zeer helder uitgelegd, vaak met behulp van concrete voorbeelden en vergelijkingen, zoals het verschil tussen fysica en chemie. Een zwaar thema ook, maar zodanig belicht dat je er niet zwaarmoedig van wordt. Want, zo stelt de schrijfster, je moet alleen bang zijn als er niks meer aan gedaan kan worden. De lezer krijgt tips mee hoe hij zelf zijn steentje kan bijdragen om de lucht schoon te houden en hoe anderen te sensibiliseren. Het boek werd ook zeer aantrekkelijk vormgegeven, met leuke sjabloontjes naast de paginanummeringen, voor elk hoofdstuk een ander. Bovendien staat dit boek vol zeer kwaliteitsvolle illustraties, soms groot en uitgesproken, soms klein en detaillistisch. Een zeer actueel boek over een thema dat niemand onbewogen laat.