Het dikke denkboek

In 'Het dikke denkboek' duik je de wereld van de filosofie binnen. Het boek is chronologisch opgebouwd aan de hand van vragen als 'Hoe kan dat?' (Thales van Milete), 'Wat weet je?' (Socrates) en 'Kan je iets zeker weten?' (Plato), die dus telkens beantwoord worden aan de hand van de theorie van een welbepaald filosoof.
De vragen die gesteld worden, worden telkens toegelicht in een introductie. Vervolgens komen de twee personages Laura en Jesse op de proppen, die de vraag in een concrete situatie beleven. Daarna komt er meer informatie aan bod over de betreffende filosoof en dan vooral over zijn theorie.
Een uitstekend boek om met jongeren aan de slag te gaan met filosofie. Het leest niet bepaald als een trein, maar dient meer als leidraad voor lessen of om af en toe een stuk uit te lezen. Het daagt de jongeren uit om mee na te denken en op onderzoek te gaan. De cover geeft een beetje de indruk een soort van ludiek boek te zijn, maar dat is het gelukkig niet (altijd). De sérieux wordt af en toe doorprikt, maar het boek verliest daardoor zeker zijn wetenschappelijke imago niet.