Het fabuleuze leven van Aesopus

Aesopus leefde als slaaf in het oude Griekenland, wel 2500 jaar geleden. De slaven hadden het dikwijls hard te verduren. Naast het uitputtende werk, werden ze om het minste falen of misverstand zwaar gestraft. Om die reden begrepen ze, dat ze goed op hun woorden moesten letten. Ze leerden met elkaar praten in een geheimtaal: ze vertelden elkaar dierenverhalen. Aesopus was slim en hij werd door zijn meester Xanthus aangenomen om hem bij zijn zaken met raad bij te staan. Hij aarzelde en was bang dat zijn meester boos zou worden wanneer hij hem hierover aansprak. Hij bracht zijn aarzeling in de volgende geheimtaal: “Een slapende muis botste per ongeluk tegen een slapende leeuw. De leeuw greep hem. De muis smeekte hem los te laten en beloofde dat hij op een dag beloond zou worden. De leeuw lachte maar liet hem toch gaan. De dag daarop werd de leeuw gevangen in het net van een jager. De muis knaagde het net stuk en de leeuw was bevrijd. Zo kan een klein muisje een machtige leeuw te hulp snellen.” Zijn meester Xanthus begreep de boodschap en vanaf dan hielp Aesopus hem bij zijn zaken en bracht in zijn verhalen vele wijsheden.

Met de jaren ontstond er een hechte vriendschap tussen Aesopus en Xanthus, tot op een dag Aesopus zijn dierbaarste wens in een dierenverhaal uit: vrij zijn.
Al snel werd het nieuws, waarbij een slaaf door wijsheid vrijkwam, overal rondverteld. Van generatie op generatie werden zijn dierenverhalen doorverteld. Enkele zijn opgenomen in het boek “De fabels van La Fontaine”.

Deze uitgave is op alle vlakken een juweeltje. Ian Lendler schrijft in een levendige, heldere stijl; zijn taal is eenvoudig en toch heel boeiend en beeldrijk.
De wijsheid, die in de dierenverhalen verscholen zit, is ook voor jongere kinderen heel begrijpelijk verteld en aanschouwelijk voorgesteld. De prachtige sfeervolle illustraties fascineren de kijker telkens opnieuw. Je blijft naar de dieren kijken omdat hun expressie, karakter en emoties zo levendig op je afkomen. De dieren komen zo menselijk gevoelig over. Een indringend gevoel van tederheid, krijg je bij het bekijken van deze schilderijtjes. De harmonie in het veelzijdig kleurenpalet is een streling voor het oog. Er is heel goed nagedacht: de compositie, tekst en illustraties vormen een mooi geheel.