Het huis aan de Prinsengracht

Midden in Amsterdam, op de Prinsengracht 362, staat een hoog smal huis. Het werd 400 jaar geleden gebouwd en kreeg doorheen de jaren diverse bestemmingen. Het kende rijke tijden en zag er dan prachtig uit. Soms stond het lange tijd leeg en dreigde het te vervallen. Het was een plek waar bedrijfjes zich vestigden, waar kinderen opgroeiden. Ook bood het bescherming in tijden waarin de pest, uitzonderlijke koude of vijandigheid heersten. Zo raakte het ook bekend doordat Anne Frank en haar familie er tijdens de Tweede Wereldoorlog in de bovenkamers van het achterhuis onderdoken. Toen werd het de plek waar het jonge meisje levendig beschreef hoe haar dagen verliepen en waar ze samen in stilte vergeefs wachtten en hoopten op een nieuwe toekomst.

Dit prentenboek voert je mee naar het ontstaan en de groei van Amsterdam, de Gouden eeuw en de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Tom Harding doet dat aan de hand van sobere uitgekiende tekstfragmenten. Ze zijn informatief en gelijktijdig poëtisch waardoor ze ruimte laten voor verbeelding. Dat doen ook de illustraties van Britta Terckenbaum. Ze vullen de naast elkaar liggende bladzijden met achtergronden waarvan de kleur perfect aansluit bij de tijdsgeest. Details en personages lijken gedrukt en gestempeld en kregen er met behulp van de computer de juiste plek. Zo lijkt het een collage op zeefdruk, die niet alleen verduidelijkt wat geschreven staat maar ook de sfeer verhoogt en ervoor zorgt dat het verhaal beklijft. Vanuit het perspectief van het huis worden lezers en luisteraars van alle leeftijden herinnerd aan een ingrijpende periode uit de geschiedenis.

In de linkerbovenhoek van elke bladzijde verwijst het jaartal naar de periode waarin dit tafereel zich afspeelt: van 1580 tot de jaren '60. Op een laatste dubbele bladzijde krijgt elk fragment een informatieve toelichting. Daarin staat ook te lezen hoe Otto Frank en medestanders projectontwikkelaars wisten te overhalen om het huis aan de gemeente Amsterdam te schenken. Daardoor kon het Achterhuis na een grondige renovatie opengesteld worden voor het publiek. Sindsdien bezoeken meer dan een miljoen mensen jaarlijks het Anne Frank-huis.

Het huis aan de Prinsengracht kwam tot stand in samenwerking met de Anne Frank Stichting. Het is een bijzonder mooi boek dat zich richt tot een breed lezerspubliek en er zo mee voor kan zorgen dat de enige periode waarin het carillon in de nabije hoge kerk niet klingelde, niet vergeten raakt.