Het oude Egypte en Griekenland

Dit derde deeltje uit de nieuwe serie van Ars Scribendi doorloopt de geschiedenis van Egypte en van Griekenland. De tijdlijn voorin begint ca 4000 v.C. en eindigt bij het begin van onze jaartelling. In het eerste hoofdstuk wordt de vroegste Egyptische beschaving behandeld, ook de rol van de Nijl. Door de talrijke illustraties maken we kennis met de bouw van de piramiden en de tempels, met de belangrijkste farao’s, met de religie en met het dagelijks leven. Het Egyptische gedeelte eindigt met de inval van Alexander de Grote. Daarop volgt een hoofdstuk over de Minoïsche beschaving op Kreta en over de Myceners die Troje veroverden. De resterende hofdstukken belichten de geschiedenis en vooral de cultuur van het klassieke Griekenland. Het boek eindigt met de hellenistische periode. Via de Romeinen is de beschaving van de Egyptenaren en van de Grieken tot ons gekomen. Zoals in de vorige deeltjes staan ook hier talrijke chronologische lijstjes naast de vele illustraties. Niet alle zinnen zijn goed omgezet in onze taal. Fout vertaald vanuit het Engels is op p. 22 maïs (‘corn’ is hier ‘koren’).