Het probleem met een draak

Het probleem met een draak is ... ze zijn met zoveel. En ze maken steeds nieuwe, nog een extra nadeel. De argeloze lezer zal bij deze beginzinnen niet meteen doorhebben dat het hier om een aanklacht gaat tegen de consumptiemaatschappij en de vervuiling. De draken, dat zijn wij allemaal. De aarde warmt op en de woestijnen breiden uit. Dieren en planten sterven uit. En als de draken niet stoppen met bossen kappen en vervuilen, en minder gaan verbruiken, dan gaan ze zelf ook niet overleven en dan worden ze een soort die niet meer bestaat. De auteur gaat op het einde over in de we-vorm om extra in de verf te zetten dat het over de mensen gaat. Het is duidelijk dat dit prentenboek voor iets oudere kinderen bestemd is. De tekeningen zijn met vaart neergezet. Je voelt dat dit boek ontstaan is uit heilige woede. Een boek met een boodschap!