Het wilde dierenorkest

Met dit prentenboek heeft Dan Brown zijn debuut in kinderboeken gemaakt. Maestro Muis is de dirigent van het dierenorkest. HIj gaat langs bij alle dieren, om te zwieren, om te leren en om plannen te smeden. Bij elk dier wil hij een wijze les meegeven en een hint voor wat komen gaat. Elk dier krijgt een eigen bladzijde met eigen tekst over hoe zij leven of waar zij voor staan. De tekst is in rijmvorm geschreven. Enerzijds zorgt dit voor een vlot ritme om te lezen, maar anderzijds bestaat het gevaar dat de tekst wat kunstmatig overkomt, en dat is in dit boek ook niet anders. Sommige teksten zijn origineel, je krijgt spontaan een glimlach wanneer je ze leest, bij andere erger je weer aan de woordkeuze die te ver gezocht overkomt om het toch maar te doen rijmen (bijvoorbeeld: ken een kever keven gaan). 

Mooi zijn wel de 'geheime levenslessen' die op elke bladzijde worden getoond, veelal op een houten bordje dat Maestro Muis vastheeft. Het zijn zinnen die tot nadenken stemmen en waarover je gemakkelijk een gesprek kunt beginnen op elk niveau. En dat is nodig, want dit boek pint zich niet vast op een welbepaalde leeftijd. Het boek voorlezen kan al vrij vroeg, maar de verborgen letters zoeken is dan weer voorbestemd voor een wat ouder publiek.  Op muziek staat dan weer helemaal geen leeftijd. En dat is goed ook, want via de bijhorende app krijg je bij elk dier een muziekstuk te horen. Deze muziek is gecomponeerd door Dan Brown zelf, die iedereen wil laten kennis maken met de kracht en schoonheid van muziek. De illustraties zijn zeer kleurrijk, levendig en met oog voor detail. Het is de bedoeling dat je op elke bladzijde een klein bijtje terugvindt. Dat dit boek meer is dan een doodgewoon prentenboek wordt nog eens duidelijk als het ook een zoekboek wordt naar letters die op elke pagina een woord vormen. Ik kan je verzekeren dat dit echt niet gemakkelijk is.