Hotel Bonbien

Siri’s ouders runnen een hotel aan de N19 in Frankrijk. Ook al beschouwt Siri de plek waar ze wonen als de mooiste plek op aarde, er zijn slechts weinig mensen die langere tijd in het hotel verblijven. De meeste reizigers drinken er een kopje koffie of gaan er naar de wc. Soms blijven ze een nachtje slapen. Hotel Bonbien is een hotel voor mensen op doorreis. Siri neemt de lezer mee in het verhaal van één jaar van haar leven.
Naast de kleine dagelijkse avonturen en het bekvechten met haar broer is er de onuitgesproken angst dat haar ouders, die steeds vaker ruzie hebben, misschien wel gaan scheiden. En.wie weet moet het hotel dan wel verkocht worden. Tenzij er een wonder gebeurt. Dat wonder dient zich plots en enigszins absurd aan. Nadat Siri hard op haar hoofd viel, blijkt ze plots over een onvoorstelbaar geheugen te beschikken. Dat brengt haar broer op het idee om deel te nemen aan een wedstrijd waarmee ze een grote som geld kunnen verdienen. Die som lost misschien wel de huiselijke problemen op.
Vanaf dan krijgt het verhaal een andere dynamiek. In het eerste deel werd vooral ingezoomd op de innerlijke belevingswereld van Siri en en op de wijze waarop ze de relaties tussen volwassenen probeert te begrijpen. Nu krijgt het verhaal meer vaart. Ook de relatie tussen Siri en haar broer varandert. Hij noemt haar niet langer meer ‘keutel’ en samen hebben ze een doel voor ogen. De aanloop naar de wedstrijd verloopt enigszins hilarisch en wanneer die uiteindelijk is afgelopen, is Siri niet alleen de gelukkige winnaar. De weg ernaartoe heeft iedereen dichter bij elkaar gebracht. Op het einde van Siri’s tiende levensjaar lijkt het ook alsof de twijfels en vragen waarmee ze het hele verhaal lang worstelde, opgelost zijn geraakt. 
'Hotel Bonbien' is een boek waarin de wereld van volwassenen door de ogen van een kind bekeken en beschreven wordt. Enne Koens doet dat met veel inlevingsvermogen en ze maakt aan de hand van herkenbare beschrijvingen en levendige dialogen het geheel toegankelijk. Toegankelijk, maar tegelijk niet vanzelfsprekend toegankelijk. Het zullen vooral de lezers zijn die echt van lezen houden en zich graag in het leven van anderen inleven, die van dit warm beschreven verhaal zullen genieten.