Ik heb een vraag

Wetenschappers geven antwoord

Dit prachtig geïllustreerd lijvig boek bestaat uit een curiosum aan interessante, bizarre, nieuwsgierige vragen over eender welk onderwerp. Elke vraag wordt beantwoord door een wetenschapper die zich in dat domein gespecialiseerd heeft. Iedereen stelt zich vragen over wat hij waarneemt of over een gedachte die hem bezighoudt. Eender welke vraag kon men stellen op de wetenschapssite: www.ikhebeenvraag.be. Wetenschappers van verschillende disciplines, verbonden aan universiteiten en onderzoekscentra, hebben vanuit hun expertise deze vragen beantwoord. Er werden meer dan 15.000 vragen gesteld. Hieruit werd een selectie gemaakt en in boek uitgegeven. Iedereen stelt zich vragen over de meest uiteenlopende waarnemingen om ons heen. Door die veelzijdigheid biedt dit boek een verrassend ruim aanbod aan vragen. Zoals bijvoorbeeld: “Wanneer zeewater bevriest, is het ijs dan zoet water of zout water? Waarom hebben we een gootje onder onze neus? Wat is een zwart gat? Wat is een gedachte?" Elk antwoord, hoe bizar of complex de vraag ook is, is helder, eenvoudig en goed logisch gestructureerd gebracht. Het is een kunst om moeilijke materie eenvoudig begripvol uit te leggen. Hier is men daarin wonderwel geslaagd. De vragen zijn ondergebracht in diverse hoofdstukken: 'Aarde, oceanen en ruimte', 'Leven, politiek en evolutie', 'Geschiedenis en politiek', 'Economie en recht', 'Fysica en chemie', 'Filosofie en moraal' ... Onder elk hoofdstuk is de naam van de wetenschapper en zijn beroep vermeld. Hij of zij vertelt waarom ze voor die wetenschap gekozen heeft, waarom het universum hen voortdurend blijft boeien. Sla deze inleidingen bij elk hoofdstuk niet over, want het zijn pareltjes van filosofische beschouwingen en ze bieden een helder inzicht over toch wel complexe wetenschappen. Vooraan in het boek zijn alle kennisinstellingen opgenomen. De lay-out is heel verzorgd, de prachtige letterkeuze en de mooie versierde titels bij elk hoofdstuk geven het als het ware de uitstraling van oude geleerde naslagwerken, met dit verschil dat het niet oubollig is. De illustraties zijn mooi verzorgd en kindgericht. Regelmatig neem je als lezer dit boek ter hand, de vragen en antwoorden blijven in je gedachten hangen, je raakt geboeid en nieuwsgierig in ons leven, ons heelal. En misschien wordt je net als de schrijvers verliefd op de wetenschap.