Ik kan al programmeren met Scratch

Scratch is gratis software waarmee je spelletjes kan ontwikkelen. Kinderen die houden van computergames en zelf ook eens een spel willen maken, kunnen er gemakkelijk mee aan de slag. Dit boekje helpt je bij je eerste stappen als spelletjesontwikkelaar. Het boek is in een aantal delen ingedeeld: een intro die je vertelt wat coderen is en hoe je aan Scratch geraakt, elf stappenplannen om eenvoudige spelletjes te bouwen en dan enkele echte games voor gevorderden, waarna een deel met extra info over opslaan en delen, blokken en menu’s, een woordenlijst en een register. Je leert meer over de basiscomponenten van Scratch, de figuurtjes of sprites, de functies of binairen, fouten oplossen of debugging en nog veel meer. Diverse mogelijkheden komen op een overzichtelijke manier aan bod.
De kleurrijke bladspiegel oogt zeer druk. Elk blad staat overvol, maar is duidelijk opgebouwd in drie kolommen van telkens 1/3de van het blad. Links staan de instructies duidelijk beschreven in de stapjes die je moet zetten. In het midden staan schermpjes of onderdelen ervan en rechts wordt in kadertjes of in tekstballonnetjes met pijltjes verwezen naar wat een bepaald veld betekent, wat die knop doet, welke code je moet schrijven etc. De tekst is heel klein gedrukt. Leuke oranje figuurtjes - het lijken wel virusjes - en kleine robotjes voeren je doorheen de schermen.
Tof boek voor wie zelf met Scratch aan de slag wil. Je verzint een spel, bedenkt figuren of importeert ze en laat het geheel bewegen. Denk ook na hoe je punten kan verzamelen of wanneer je er moet inleveren, welke achtergrond je voorziet en dergelijke meer. Het programma is eenvoudig en zonder kennis van programmeertaal kan je er verrassend veel mee. Eigenlijk wijst het zichzelf uit en gebeurt alles zo intuïtief dat een dergelijk boek misschien wel overbodig is. Geen enkel kind zie ik de kleine lettertjes lezen of de beschreven spelletjes namaken. Veel leuker is het om zelf creatief te zijn en je eigen programma te maken. Dat kan bijvoorbeeld in een van de coderdojo’s die in snel tempo ons land veroveren. Dat zijn samenkomsten, vaak in culturele centra of op andere plekken, waar kinderen begeleid door vrijwilligers met verschillende computerprogramma's leren programmeren. Scratch is er eentje van.