Internet stap voor stap

De titel is misleidend: hij suggereert een praktische handleiding en dat is dit boekje niet echt. Je vindt er wel achtergrondinformatie over het net: de ontstaansgeschiedenis, toepassing op vlak van e-mail, discussieforum, als informatiebron. Waarbij het net bezongen wordt als communicatiekanaal en als bron van informatie. Maar waarbij ook een aantal kanttekeningen geplaatst worden: penetratie is beperkt tot rijke landen, je chatmate is niet altijd de persoon voor wie hij zich uitgeeft, etc. De informatie is correct, en hoewel de originele Franse uitgave al van 2000 dateert, relatief up to date. In de vertaling is informatie aangepast, zoals duidelijk blijkt uit de penetratiecijfers die gegeven worden: van 2003. Maar toch wordt er nog met geen woord gerept over draadloos surfen bv. De informatie is bovendien verwerkt tot verhelderende korte blokjes lectuur, met bv. het beeld van een groot visnet dat om de aarde is gespannen als visualisering van het internet. De cartoonachtige illustraties passen aardig in het geheel. De structuur daarentegen vind ik problematisch. Door eerst kort de toepassingsmogelijkheden van het internet te schetsen en er vervolgens uitgebreider op in te gaan, met dan telkens ook nog een samenvatting als introductie, in een boekje van 47 pagina’s weliswaar, treedt een grote herhaling op. Bovendien zwalpt het boekje tussen heel algemene en zeer gedetailleerde info, en laat deze laatste je nogal eens op je honger zitten. Zo lees je wel “De naam van een website begint altijd met http (hyper text transfer protocol).” (p. 18), maar er volgt daarop niet dat een URL-adres vervolgens altijd de vermelding www bevat. Tot slot is deze uitgave ook behoorlijk prijzig.