Kabouter Korsakov

Een kijk-, luister- en voorleesverhaal

De hoofdpersoon in dit verhaal is Kabouter Korsakov, sportief en avontuurlijk en van niets of niemand bang. Hij is altijd vergezeld door Meneer Wattman, een slimme glimworm, die natuurlijk licht geeft maar wel vlug bang is. Kabouter Rodrigues is de vriend van Korsakov, hij is heel gevoelig en weet heel veel over groenten. De oude kabouter Vladimir is het hoofd van de kabouterrraad. Er is zijn ook twee slechteriken: Foute Das en zijn trawant Ekster. Dan zijn er nog de zusjes Pavlov, een eeneiïge tweeling die elkaars zinnen herhaalt, een dikke duif en een egel en nog een heleboel andere kabouters. Het kabouterdorp ligt in een grote eik en die kan ook nog praten. Om naar beneden te gaan is er een waterglijbaan en met een systeem van katrollen kunnen ze zich weer ophijsen. Om het vallen te breken hangt de boom vol vangnetten die door Korsakov onderhouden worden. Omdat ze klein zijn beschikken alle kabouters over een zakje met verdwijnpaddestoelen. Zo kunnen ze ontsnappen bij gevaar. En op die paddestoelen heeft Foute Das het gemunt. Hij laat Ekster de zak uit de schuilplaats stelen maar die gooit hem per ongeluk in de schoorsteen van Korsakov. En zo komt het dat Korsakov beschuldigd wordt van diefstal. Hij wordt uit het dorp verjaagd. Als zijn medekabouters ontdekken dat ze zich vergist hebben zit Korsakov al in een trein. Zal hij nog terugkeren naar zijn dorp?
Bij het boek is een cd met hoorspel gevoegd. De verteller en een aantal figuren spreken keurig Nederlands, de oude Vladimir en de twee slechteriken spreken 'dialectisch'. Ze acteren wel heel goed, zodat je soms het gevoel krijgt in een poppenkast te zitten. Vraag is of je bij jonge kinderen niet best een correcte taal hanteert. Er is ook een grote poster van het boomdorp met zoekopdrachten en een vel met stickers waarmee je het verhaal kunt reconstrueren. Het verhaal heeft een open einde en houdt de belofte van een volgend deel in. De illustraties zijn kleurrijk en duidelijk. Een verhaal waarmee je thuis en op school wat mee doen kunt als je niet te veel belang hecht aan correct taalgebruik.