Kater

De oppasfamilie van Teddy gaat met vakantie en Teddy mag in die tijd in het huis logeren. Haar vriendin Chloë haalt haar over om een feestje te geven in het huis. Maar dat feestje loopt enorm uit de hand. Er wordt bijzonder veel gedronken, maar ook het huis is één grote puinhoop. Toch is dat niet het ergste, want die ochtend krijgen ze ook te horen dat Chloë dood is teruggevonden. Al vlug wordt er aan een misdrijf gedacht en worden alle vrienden verhoord. De sfeer is erg gespannen omdat iedereen elkaar anders bekijkt en wel een motief kan bedenken voor Chloë’s dood.
Het boek wordt verteld vanuit het perspectief van Teddy. Geleidelijk aan lezen we hoe ze Chloë leert kennen en krijgen we ook zicht op het karakter van Chloë. Dat blijkt een behoorlijk brutaal meisje te zijn dat nergens voor terugdeinst om te krijgen wat ze wil. Daartegenover staat Teddy, die timide is en Chloë nodig heeft om zelfzeker te zijn. Ook de andere vrienden komen hier en daar aan bod en krijgen een plaats in de vriendenkring. Het opvallendst is dat Chloë niet is wie we denken dat ze is.
In 28 hoofdstukken wordt de spanning ten top gedreven. Als lezer bedenk je uiteraard zelf motieven, maar bij de ontknoping kom je tot de vaststelling dat je op een verkeerd spoor zat. Toch is de climax geloofwaardig en blijft het verhaal boeien tot op het einde. Het inlevingsvermogen in de sociale relaties van deze leeftijdsgroep wordt vereenvoudigd door de goede en vlotte schrijfstijl. Vaak sta je versteld van de dieperliggende haat tussen sommige vrienden en ben je geschokt door wat jaloezie kan veroorzaken. Het boek oogt mooi, met een indringend en beschuldigend oog op de hardcover. Margje Woodrow schreef eerder al spannende young-adults en deze is zeker een aanrader voor de liefhebbers!