Machines op de boerderij

Groot kartonboek waarin diverse voertuigen en machines die op de boerderij gebruikt worden voorgesteld worden. We komen meer te weten over machines die de grond bewerken, die maaien en oogsten. In de melkstal zijn er machines die nodig zijn om te melken, terwijl er andere zijn die op het land gebruikt worden om de mest van koeien en varkens te verdelen, waarna de machines om te zaaien en te planten het werk van de boer verlichten. Ongelooflijk hoeveel machines met specifieke eigenschappen er nodig zijn om het werk op het land te verlichten en te versnellen. Mooi geillustreerde uitgave met beknopte, verklarende tekstblokken.