Machines op de werf

Dit groot kartonboek laat een uitgebreide waaier aan machines zien die gebruikt worden op meestal grote werven. Ik wist niet dat er zo'n verscheidenheid bestond. De gewone machines als de pletwals, de bulldozer en de graafmachine zullen alle kinderen wel kennen. De meer gespecialiseerde machines zoals een afschraper, een egalisator, een tunnelgraafmachine, een dragline, een baggermachine, een knikdumper, een asfaltspreider zijn boeiender om te bestuderen en om de onderdelen ervan te leren kennen. Een aanrader voor echte bewonderaars van grote voertuigen. De uitleg erbij is beknopt, maar toch volledig en duidelijk. Kleurrijke vormgeving met een goede spreiding van de tekst en rustige bladspiegel.