Mesopotamië en de Bijbelse landen

De tijdlijn voorin loopt van 8000 tot 200 v.C. We krijgen informatie over Mesopotamië, Soemerië, Babylonië, over de Hettieten, de Assyriërs, de Feniciërs, de Perzen, over Arabië en over Israël. We maken kennis met het ontstaan van de steden, met belangrijke uitvindingen zoals het schrift en het wiel en met het eerste wetboek. Aan de Feniciërs, een handelsvolk, ontleenden wij het alfabet. Zoals in het eerste deel ‘Prehistorie’ horen ook hier bij elk hoofdstuk tijdlijnen, kaartjes en een overvloed aan illustraties. Achterin staan een verklarende woordenlijst en een register. De spelling is niet altijd consequent, vb. Mardoek vs Ahura Mazda, Sheba vs Isjtar.