Mijn eerste aanwijsboek op rijm

Dit is een uniek eerste woordenboek op rijm voor alle kindjes die leren praten. Sterke kartonbladen nodigen uit om samen te lezen. Alle tekst staat op rijm. Nergens worden er woorden of zinnen misvormd om het doen te rijmen. Alle woorden en voorwerpen en illustraties horen thuis in de directe leefomgeving van de jonge kinderen. Bij het lezen van de tekst ontstaat een zeker ritme dat het juiste woordje in je mond legt. Er staan vier of vijf zinnen op elke pagina die twee aan twee rijmen. Geen enkele peuter wordt dit beu. Bijvoorbeeld: "dit is een emmer en dat is een schep. Dit is een fietsje en dat is een step. Dit is een poesje en dat is een muis. Dit is een auto en dat is een huis". Bij elk zelfstandig naamwoord staat het voorwerp of dier in kwestie in het klein afgebeeld. Je kan ze aanwijzen en de peuter kan de woorden mee-zeggen. De woordjes dit en dat en voorzetsels als op en in krijgen een vaste betekenis voor het kind. Ik vind het een superboek, heel mooi van bladschikking, taal- en kleurgebruik. Een aanrader!