Mijn eerste boek over de oude Romeinen

Een boek met veel illustratie en weinig tekst. In een vijftiental hoofdstukken, verspreid over twee pagina’s, wordt er aandacht besteed aan de opkomst en bloeiperiode van Rome, aan de godsdienst, het dagelijks leven en aan de opgravingen eeuwen later. Kaartjes, plattegronden en een verklarende woordenlijst vervolledigen het geheel. De uitleg van de termen is erg summier. Een kind van tien kan er wat van opsteken. Er staan enkele fouten in, bijv. perystilium in plaats van: peristylium (p. 19). En Spartacus leefde in de eerste eeuw voor C. (niet erna). Het woord ‘spullen’ komt vaak voor. In de Nederlandse vertaling klinkt soms het Engels door.