Mythen Atlas

Machtige kaarten en magische monsters, helden en goden uit twaalf mythische werelden

Een atlas vol mythische verhalen, beperkt tot twaalf werelden. De auteur betreurt het in zijn voorwoord dat er niet meer plaats was voor nog andere verhalen en mythen. Ze hebben een selectie moeten maken. Ook wordt benadrukt dat er met dit boek verhalen verteld worden, geen uitleg over de verschillende belevingen van religie en geloof. Het siert hen dan ook dat ze beseffen dat, ondanks het vele speurwerk, er misschien toch een foutje ingeslopen kan zijn en de auteur er heel open voor staat om dat dan te horen. Het maakt meteen ook duidelijk dat verhalen nooit hetzelfde blijven en in de loop van de jaren kunnen veranderen. De twaalf werelden waarover sprake zijn zeer uitlopend: van de Hindoewereld tot de Noord-Amerikaanse wereld, van de Polynesische tot de Ierse. Op één van de eerste bladzijden wordt ook uitgebreid ingeleid hoe je het boek best gebruikt. De twaalf werelden worden in twaalf hoofdstukken voorgesteld, allemaal volgens hetzelfde stramien: namelijk een korte inleiding, een dubbele-paginagrote illustratie van de belangrijkste figuren, voorwerpen of wereldbeeld. Dan volgen een paar boeiende verhalen en wist-je-datjes.

Een boek op ware atlasgrootte met bijzondere kaarten en boordevol illustraties, alleen dat maakt het al de moeite waard om eens door te bladeren, maar de verhalen moeten niet onder doen; ze zijn grappig, leerrijk, avontuurlijk ... kortom: voor elk wat wils. Ook voor degene die er al wat vertrouwd mee zijn, want er zijn culturen in opgenomen die niet vanzelfsprekend zijn. 

Omdat het zo verscheiden is, is het te veel om het boek in één ruk uit te lezen, je moet er je tijd voor nemen. Jammer is wel dat hoewel de besproken culturen zo verschillend zijn, de illustraties allemaal wat op elkaar lijken en dat is een gemiste kans om de illustraties ook af te stemmen op de gewoonten zoals die bij specifieke volkeren heersen, bijvoorbeeld wat kleurengebruik betreft of uitwerken van details of schetstechnieken. De auteur wil echter wel graag dat je zijn boek begrijpt en er ook enthousiast over wordt want hij maakte er zijn werk van om het ontstaan en opbouw duidelijk over te brengen.