Naar zee

Zoals het eerder verschenen ‘Feestenboek’ bestaat dit boek uit alleen maar kijkplaten. Ook nu spelen de gebeurtenissen zich af rond de kleine Jasper. Samen met zijn familie trekt hij naar zee. Op de eerste bladzijde wordt de hele familie voorgesteld. In de dubbele pagina’s die daarop volgen, neemt Ingrid Godon deze familieleden, kijker en verteller mee naar een wereld waarin het zee-beleven zo breed mogelijk benaderd wordt. Zorgvuldig gekozen lijnen en kleuren geven de activiteiten herkenbaar weer. Net zoals het feestenboek is dit een warm boek, dat uitnodigt tot kijken en vertellen, waardoor het de wereld van jonge kinderen groter maakt.