Nero en Nina thuis

Nero en Nina zijn twee vertederend geschilderde hondjes die jonge kinderen meenemen op verkenning in de erg nabije omgeving, namelijk thuis. De linkerbladzijde werd in vier gelijke delen verdeeld. Daarop zijn objecten uit diverse plekken in het huis herkenbaar, duidelijk geschilderd en voorzien van naam. De aansluitende bladzijde bevat één grote illustratie, in dezelfde grove penseelstreken en met heldere maar toch zachte kleuren. Op de grote illustratie is één van de beide hondjes, soms ook twee, telkens duidelijk aanwezig. De handelingen die ze uitvoeren, sluiten niet alleen goed aan bij de voorwerpen die op de dubbele bladzijden worden voorgesteld. Ze horen ook thuis in de wereld van jonge kleuters en peuters die hun wereld hier al dan niet uitgebreid, in beeld en woord terugvinden. Nero en Nina slagen er samen met hun auteur en illustrator in om aan de hand van ‘mooi’ materiaal potentiële lezertjes aan te zetten tot kijken, benoemen, vergelijken, verruimen en genieten.