Ondertussen op aarde ...

Op zoek naar onze plaats in ruimte en tijd

Oliver Jeffers is een auteur met best al wat boeken op zijn naam. Onder andere Samen gaan bouwen, Gevonden en De Krijtjes vloeiden al uit zijn pen. Deze keer neemt hij ons mee op een buitenaardse kijk op conflict. En dat buitenaardse neemt Jeffers letterlijk, hij maakt je namelijk medepassagier tijdens de autorit van een papa en zijn kibbelende kinderen.

Ze starten met een korte rit tot aan de maan. Daarna gaan ze verder weg. Naar Venus, naar Mars tot aan Ceres. Bij elke aankomst op een nieuwe planeet, kijken ze terug in de tijd. Hoe langer de ruimterit duurt, des te verder ze terugkijken. Zo wordt er teruggeblikt op de Tweede Wereldoorlog, de kolonisatie en de ontdekking van Amerika. De onderliggende boodschap is dat mensen altijd conflicten veroorzaken.

De concepten ruimte en de terugblik op oorlog, maakt dit een conceptueel ingewikkeld voorleesboek. Het kan misschien een goede start zijn om in gesprek te gaan over gebeurtenissen uit de geschiedenis en de rol van conflicten, maar door de beknopte tekst wordt er te weinig informatie meegegeven. Ook het voorwoord waarin een link wordt gelegd naar de geschiedenis en geografie van het Noord-Ierse conflict laat me wat verward achter.

Een boek waar warm kleurgebruik en humor een meerwaarde brengen. Het concept en de bedoeling van dit boek laten me echter op mijn honger zitten.