Opscheppers

Jans vader en Jets moeder verklaren allebei dat hún kind de moeilijkste kunstjes kan doen. Kortom, het zijn opscheppers. De kinderen zouden graag met elkaar spelen, maar ze moeten de hele dag oefenen zodat hun ouders nog meer over hen kunnen opscheppen. Ze eisen dat er een demonstratie gegeven wordt. Maar welke ouder kan er het beste voordoen? Jets moeder en Jans vader zouden geen opscheppers zijn als ze niet allebei zouden beweren de beste te zijn en dus proberen ze de kunstjes voor te doen. Maar ze hebben helemaal niet geoefend omdat ze druk bezig waren elkaar te bespieden en nu geraken ze verstrikt in het materiaal. Eindelijk kunnen de kinderen gaan spelen. Een grappig en opschepperig boek met levendige en kleurrijke prenten. De illustraties zijn erg druk en overvol, maar in dit geval sluit dat wel aan bij de tekst waarin druk geoefend wordt door de kinderen, zodat de ouders elkaar de loef kunnen afsteken. De gebruikte elementen komen echter nogal ouderwets over en het geheel lijkt wel een training voor circusartiesten.