Over gehaktballen

Sjuul houdt niet zo van poëzie, haar oma daarentegen heeft de gave om aan elke gebeurtenis een gedicht te koppelen. Oma’s gedichten blijken ook goed van pas te komen op momenten waar je niet onmiddellijk de juiste woorden vindt. Dankzij haar zorgt Sjuul voor een passend gedicht dat Luca kan voorlezen op de begrafenis van zijn oma. En naarmate Sjuul steeds meer met poëzie vertrouwd raakt, helpt het haar ook op eigen wijze haar medeleven aan haar meester te tonen wanneer zijn vader plots overlijdt. Sjuuls oma zorgt niet alleen voor de nodige poëtische inspiratie. Ze is ook de redder in nood wanneer Sjuul en Luca een kinderlijk ingewikkeld plan hebben bedacht om te voorkomen dat de hond van Luca’s oma naar het asiel moet.

Over gehaktballen is een rustig voortkabbelend verhaal waarin de gevoelens en belevenissen van de jonge Sjuul herkenbaar beschreven werden. Saskia de Jong staat zelf voor de klas en heeft een grote liefde voor poëzie en kinderboeken. Dat merk je niet alleen in de wijze waarop ze in haar verhaal een ruim aanbod aan gedichten verwerkt. Ze geeft die liefde voor literatuur ook door aan de leraren die in het boek voorkomen. Meester Pieter leert de klas elfjes maken, dat is ook het moment waar de titel van het boek zijn oorsprong vindt. En de vervangjuf maakt de hele groep enthousiast voor Ronja de roversdochter.

Wie graag leest zal genieten van de dialogen en innerlijke gedachtenspinsels van Sjuul waarin levensvragen aan het bod komen over het al dan niet missen van een vader, het niet eten van vlees, het bezorgd zijn om een dier of het stil staan bij de dood. Om het verhaal, en meteen ook de rijke verzameling poëzie, bij een breder publiek te brengen zijn er een lesbrief bij het boek en lessuggesties op het net terug te vinden.