Overstroomd

Na de Grote Overstromingen is het land verdeeld in droge en natte gebieden. De droge gebieden zijn veilig voor het opkomende water en worden bewoond door een rijke elite, de Drogen. In de natte gebieden dreigt een permanent overstromingsgevaar, wat de Natten tot een armoedig werkvolk maakt. Beide groepen leven zoveel mogelijk gescheiden, maar het ondergrondse verzet van de Natten die zich tegen de onderdrukking keren, groeit. In die setting ontmoeten Max, een intelligente maar heetgebakerde Natte jongen en Nina, de Droge dochter van de Gouverneur, elkaar.
Een verhaal met een interessante, realistische invalshoek waarin Nederlanders zich allicht gemakkelijker kunnen inleven dan Vlamingen. Max en Nina vertellen om beurten het verhaal in de ik-persoon. Door hun verschillende leefwereld en ervaringen hebben ze een schril contrasterende kijk op de dingen. Bij Max speelt een afwezige vader, bij Nina een overleden zusje een belangrijke, dramatische rol. Zelfs hun taalgebruik is verschillend. De neergepende spreektaal van Max, grof en verhakseld, is daarbij niet altijd even vlot leesbaar. Bij de vele afkortingen en zelfverzonnen woorden had best een register gepast. Langzaam maar zeker groeien de personages – gefascineerd door elkaars levensomstandigheden - naar elkaar toe en verkennen ze de grenzen van hun beider werelden, maar ook elkaar. Het is maar de vraag of hun prille liefde stand houdt in een escalerende situatie en de groeiende strijd.
'Overstroomd' is een mooi debuut, dat echter niet weet te overtuigen als toekomstroman. Het komt wat traag op gang en je moet de clichés er ook bijnemen. Ook spijtig is dat er niet tot een oplossing gekomen wordt, waardoor de lezer op het einde wat op zijn honger blijft zitten. Maar verder zijn alle elementen voor een goed boek aanwezig: intriges, spanning, emotie, liefde en geweld tegen een achtergrond van ongelijkheid en verzet. Het maakt dat je deze “West Side Story met natte voeten” in één ruk uitleest. Er volgen meer boeken in een reeks over De Vijf Gewesten waarin hopelijk de losse eindjes worden vastgeknoopt.