Paarden, zwaarden en rare baarden

Sport bij de Romeinen

Hoe hebben de Olympische Spelen, de gladiatorengevechten en de wagenrennen er vroeger uitgezien? Op die vraag geeft dit boekje een antwoord. De ondertitel ‘Sport bij de Romeinen’ is misleidend. Het eerste deel gaat over de Olympische Spelen, die in Griekenland plaatsvonden. Ook de spelen van Hera met vrouwelijke atleten komen aan bod. Het volgende deel gaat over de wrede gladiatoren- en dierengevechten in het Colosseum, met een uitweiding over de arts Galenus. Het laatste deel handelt over de wagenrennen in het Circus Maximus. Er waren diverse supportersclubs (de Witten, de Roden, de Groenen en de Blauwen). In Constantinopel was keizer Justinianus zo onvoorzichtig om partij te kiezen voor één groep. Zijn troepen konden met moeite de opstand neerslaan en zijn troon veilig stellen. In elk deel geeft de Romeinse satiricus (‘komiek’) Juvenalis commentaar. Hij hekelt de overdreven aandacht voor de spelen.
Het boekje ziet eruit als een sporttijdschrift, met kadertjes vol weetjes, interviews en reclameblokken. Het is voor een deel een recyclage van een viertal eerdere publicaties van de veelschrijver Fik Meijer.