Paulette

Een verhaal over euthanasie voor jong en oud

Paulette is een grote, oude, maar vrolijke kip die door iedereen graag wordt gezien.  Maar het liefst door haar kleinkind, Kiki. Kiki vertelt over wat ze allemaal graag doet, waar ze van houdt en waar ze niet van houdt. Een van de dingen waar ze een hekel aan heeft, is de ziekte van Paulette. Die ziekte is namelijk niet meer te stoppen en Paulette gaat sterven. Toch verheugt Kiki zich wanneer ze mee op bezoek mag bij Paulette.  Helaas verloopt het bezoekje niet zoals ze gepland had en ze voelt zich heel alleen, zeker wanneer Kiki te horen krijgt dat Paulette wil sterven. Kiki doet er alles aan om Paulette op andere gedachten te brengen, maar zonder resultaat. Ze brengen alles in gereedheid om afscheid te nemen, herinneringen worden opgehaald, een gezellige avond met alle goede vrienden wordt georganiseerd en dikke knuffels uitgedeeld. De dood van Paulette maakt Kiki zeer verdrietig, maar langzaamaan komen er mooie en leuke herinneringen boven en neemt Kiki de vrolijkheid van Paulette met zich mee.

Afscheid nemen is nooit gemakkelijk, zeker niet van iemand die je graag ziet. De auteurs zijn alle vier psychologen en proberen dit moeilijke thema bespreekbaar te maken. Over het woord euthanasie wordt nooit gesproken, de sfeer is nooit somber en zwart, maar eerder licht en hoopgevend. Dit zie je ook terugkeren in de tekeningen, met warme en zachte kleuren. De verschillende stadia van euthanasie worden duidelijk doorlopen, maar ook de mogelijke reacties van kinderen worden vernoemd, zodat kinderen kunnen ervaren dat ze niet alleen zijn als ze bang, verdrietig of boos zijn op degene die euthanasie aanvraagt. Als slot zie je Kiki spelend met Paulette in gedachten zonder triest te zijn. Volgend op het verhaal wordt er uitgelegd hoe je kinderen kunt begeleiden bij euthanasie, welke woorden er gebruikt worden om iets uit te drukken zonder te geladen woorden te moeten gebruiken. Er wordt bewust tijd genomen om stil te staan bij je eigen gevoelens en die van je kinderen. Men gaat zelfs zo ver dat de mogelijke reacties per leeftijd worden bekeken en hoe je kunt handelen. De laatste pagina's geven een verklaring voor de moeilijkere begrippen en een knutselactiviteit.