Reckless. Levende schaduwen

In deel 1 heeft Jacob Reckless zijn broer gered van de verstening, maar hij betaalde hier een hoge prijs voor. De Zwarte Fee heeft een mot laten neerstrijken op zijn borst, die hem zes keer zal bijten. De laatste beet zal zijn dood betekenen. Tenzij Jacob de magische kruisboog vindt waarmee hij de vloek van de Zwarte Fee kan opheffen. Jacob mag dan wel één van de beste schatzoekers van de wereld achter de spiegel zijn, hij is niet de enige die de kruisboog in handen wil krijgen. Met de hulp van Vos maakt hij deze zoektocht op leven of dood.
Dat Cornelia Funke kan vertellen en een eigen wereld scheppen, staat buiten kijf. Maar dit tweede deel is zeker niet eenvoudiger dan het eerste. Er wordt verondersteld dat de personages en gebeurtenissen van deel 1 nog perfect in je geheugen zitten, alsook de historiek en de regels van de wereld achter de spiegel. De voortdurende uitweidingen over alles en nog wat maken de verzonnen wereld wel rijk, maar zijn tegelijk een ballast en een rem op het verhaal. Het vraagt echt je volle aandacht om te kunnen volgen.