Ridders en kastelen

Dit boek valt uiteen in twee delen. Deel 1 schetst de evolutie van de ridder en geeft de geschiedenis van burcht en kasteel. Deel 2 zoomt in op het leven van de ridders en brengt de meest bekende burchten in beeld. Achterin volgt een kort overzicht van deze bouwwerken, gesitueerd op een kaartje, gevolgd door een woordenlijst en een register.
Een kleurrijk kijkboek met beknopte teksten bij de vele illustraties, met aandacht voor chronologie. In de woordenlijst krijgen we klare uitleg over allerlei belegeringstoestellen, heraldiek, uitrusting van ridders en onderdelen van burcht en kasteel. Kitscherige kaft.