Saint-Saëns. Het Carnaval der Dieren

Grappig op rijm gezet door Ivo de Wijs vind je in dit kleine boekje eerst een gedicht gevolgd door het passend muziekfragment uit 'Het Carnaval der Dieren'. In deze volgorde hoor je de leeuw, de kippen en de hanen, de halfezels, de schildpadden, de olifant, de kangoeroes, het aquarium, de langoren, de koekoek, de volière, de pianisten, de fossielen, de zwaan en tenslotte de finale. Omdat de pianist en de fossielen ietwat vreemd aandoen in deze carnavalstoet, bekijken we ze nader. En dan lees je: "De allerbeste musicus/ van alle mededingers/ was onbetwist/ die pianist/ met tweeëntwintig vingers"(een krokodil). En dan de fossielen: "Fossielen, dat zijn resten/ van wat verloren is gegaan/ van planten uit voorbije tijden/ van dieren die niet meer bestaan/ je kent allicht de dinosaurus/ maar zeg eens, ken je de centaurus?/ Dat was een wezen met een baard/ van voren mens, van achter paard/ van al die centauren, het is zonde/ zijn nooit fossielen teruggevonden". Het ritme en het rijm zitten goed en de muziek klinkt ook heel mooi. De illustraties van Thé Tjong-Khing zijn van hoge kwaliteit. Het boekje besluit met gegevens over de componist, de illustrator en de tekstschrijver en ook de muzikanten worden vermeld. Een geschikte uitgave om aan muzikale opvoeding te doen vanaf negen jaar.