Sep gaat op reis

‘Sep gaat op reis’, behoort tot een reeks van groeiboeken voor eerste lezers. De bundel bevat zestien verhalen. Ze werden gegroepeerd in vijf delen die wat moeilijkheidsgraad betreft, van AVI start tot AVI E4, op elkaar aansluiten. In de eerste verhalen zijn de reizen die Sep maakt erg kort. Ze beperken zich tot het bos, hij maakt er een hut, ligt op een mat in de zon, bouwt een dam in een beek, … Het woordgebruik evenals de lengte van de zinnen en de schikking op het blad richten zich volledig tot wie net kan lezen. Naarmate het niveau stijgt, komen er steeds meer woorden met opeenvolgende medeklinkers en verschillende lettergrepen voor. De zinnen worden langer, net zoals de reizen van Sep. Op fantasierijke wijze bouwt hij voor zichzelf een woon(wagen) waarmee hij eerst naar de zee en de bergen reist om vervolgens op een boot richting Engeland te varen.

De auteur heeft geprobeerd om creatief om te gaan met de beperkingen die het schrijven voor aanvankelijke lezers met zich meebrengt. Dat is niet alleen te merken aan de woordkeuze, ze bracht ook variatie aan in de lay-out. Sommige woorden staan vet, groot of speels gedrukt. Herhaling en ritme zorgen ervoor dat de tekst vlot leest en de zin in verder lezen aangewakkerd blijft. De verhalen worden verteld in de ik-vorm vanuit het perspectief van Sep. Hij neemt de lezer mee in zijn belevenissen en gaat er een dialoog mee aan. Voor jonge lezers die zich nog in het aanvankelijke leesstadium bevinden kan het even verwarrend zijn om de ik- en jij-vorm door elkaar te vinden. Maar eens ze hiermee vertrouwd zijn en het verhaal meer vaart krijgt, zorgen de dialogen voor variatie.

De kleurrijke illustraties sluiten aan bij het verhaal, ze geven niet volledig weer wat er geschreven staat maar ze bieden rust en verhogen de aantrekkelijkheid van dit lijvige werk voor eerste lezers.