Ssst, luister

Een kleine spitsmuis heeft geweldig nieuws en wil dit aan de hele wereld vertellen. Maar er is te veel lawaai: een baby huilt, schapen blaten, vliegtuigen scheren over enz. Uiteindelijk kan muis z’n geheim vertellen: als iedereen op aarde eens even stilzat en gewoon luisterde, dan zou er vrede op aarde zijn. Dit verhaal is behoorlijk flauw en zelfs voor het kleinste kind ongeloofwaardig. Het laat zich bovendien moeilijk voorlezen, met een hoop geluiden die niet allemaal op het beeld te plakken vallen. Enige lichtpunt vormen de illustraties van Tony Ross, die er zoals gebruikelijk absoluut mogen wezen.