Suus en Steef op reis

Suus en haar broer Steef gaan met hun moeder op vakantie naar het Griekse eiland Kos. Op Schiphol zien ze twee verdachte mannen. De aandacht van Suus en Steef is al gauw gewekt. Eén van de mannen verkleedt zich als vrouw. De kinderen willen er natuurlijk het fijne van weten. De mannen nemen dezelfde vlucht en zitten in hetzelfde hotel en dat belooft voor de rest van het verhaal! In Kos sluiten ze vriendschap met Timo, de zoon van de hoteleigenaar. Samen met hem proberen ze uit te zoeken wat er aan de hand is. Dat blijkt behoorlijk ingewikkeld te zijn: een verboden affaire, dwangarbeid en een misdadiger maken deel uit van het avontuur. De serie Zoeklicht is bestemd voor kinderen van negen tot en met twaalf jaar die moeite hebben met lezen. De boeken zijn alleen in leestechnisch opzicht eenvoudig en willen inhoudelijk een verhaal op maat aanbieden. Ze zijn ingedeeld in verschillende thema’s, zoals spanning, sciencefiction, oorlog, griezelen, enz. Het taalgebruik is eenvoudig en aangepast. Alle zinnen beginnen op een nieuwe regel en er is aandacht besteed aan een eenvoudige bladspiegel. Dat maakt deze boekjes geknipt voor de doelgroep. Zoals in de andere verhalen van Suus en Steef is ook hier de structuur dezelfde: een ouder wil avontuur en betrekt zijn kinderen in hachelijke toestanden. Suus en Steef moeten het alleen zien op te knappen. Als je alle andere boeken van Suus en Steef gelezen hebt, wordt het wel erg voorspelbaar. De opbouw van de verhalen is telkens hetzelfde. Toch zijn ze goed en vlot geschreven en kunnen ze de lezers geboeid houden tot het einde.