Van rooksignaal tot gsm

HOE WERKT COMMUNICATIE?

Overal ter wereld communiceren mensen met elkaar. Maar communicatie is niet meer hetzelfde als vroeger. Alles gaat sneller en we hebben ook meer middelen, zoals mobiele telefoons, internet en e-mail, naast live uitzendingen op de televisie waar we een ruim aanbod aan zenders hebben. Technopolis maakte dit boek om de werking en de technologie achter al deze communicatiemiddelen te verklaren en je nieuwsgierigheid te bevredigen. Maar het gaat ook over taal, schrift, signalen, symbolen en eeuwenoude vormen van communicatie, over zintuigen en muziek. Het boek bestaat uit tien delen rond een bepaald thema dat met communicatie te maken heeft. Een deel wordt telkens ingeleid door een verhaal met Laura Debreine, stagiaire bij een tijdschrift, in de hoofdrol, best onderhoudend maar ietwat overbodig. Vervolgens zijn er binnen elk deel een tiental hoofdstukken die elk over een welbepaald onderwerp gaan. De hoofdstukken zijn geschreven door verschillende auteurs en nemen een dubbele bladzijde in beslag. Ze bevatten uitleg, definities, experimenten, testen, verklarende schema’s en tabellen, illustraties en foto’s. Het geheel is zeer klaar en duidelijk uitgelegd in een eenvoudig begrijpbare taal. Een vrij volledig en zeer boeiend naslagwerk, maar vraag is wel wie zich aangesproken zal voelen dit ter hand te nemen. Communicatie is niet populair en zeker geen ‘hobby’ waarin een jongere zich zal willen specialiseren en verdiepen, laat staan er meer dan 200 bladzijden over lezen. Maar het is zeker wel geschikt voor gebruik in de klas.