Veer, een dag in de wind

Vandaag steekt er een storm op in Veer en je voelt hem op elke bladzijde. Om 07.45 is het er nog stil maar ‘de wind’ kondigt zich al aan. Dat zie je aan de wijze waarop het woord wind tussen de andere woorden lijkt weg te springen. Dat merk je ook aan de wijze waarop Noor de dag in danst. Noor wordt tien vandaag en dat zal iedereen weten. Ze weet niet wat ze wil. Ze wil iets wat wild en lief is, ze wil pret en ook iets wat gek is en dat krijgt ze allemaal.  

Zoals in de eerder verschenen delen nemen de auteur en illustrator jonge lezers gedurende één dag mee naar het dorpje Veer, daar waar lezen begint. Ook nu krijg je op de eerste dubbele pagina een overzicht van het dorp en vervolgens een voorstelling van de diverse bewoners. Dit keer lijken ze wel van het blad te waaien en daarmee accentueert Jan Van Lierde meteen de toon van het verhaal. Op de daaropvolgende bladzijden ontmoet Noor telkens een van de bewoners van het dorp. De drukte van de storm in combinatie met Noors verjaardag evolueert langzaam naar rust zodra de wind gaat liggen. In de pittige dialogen brengt Stefan Boonen ritme en herhaling. Er is de humor op eerste lezersniveau rond scheten, "Ai lof joe" en drollen, maar daarnaast zijn er ook passages, zoals deze met de heer Stok die ontroeren en uitnodigen tot filosoferen.  

Hoe knap doordacht het boek ook is opgebouwd, niet elke doorsnee eerste lezer zal er automatisch naar grijpen. Dit is een boek dat een bevorderend opstapje verdient om het brede leespubliek te bereiken. Daarom hoort deze reeks ook een vanzelfsprekende plek in een klas- of schoolbibliotheek te krijgen. Op die manier helpt het eerste lezers bij het plezier beleven aan het verklanken van de lettercombinaties en het bekijken van de originele illustraties. Voor wie het vlot lezen al wat meer beheerst, is het nog uitdagend genoeg om bij de betekenis van de woorden, de zinnen en de subtiele details in de composities stil te staan. En voor de meelezende volwassene die het oefenen ondersteunt is het een frisse, rijke en vooral welkome aanvulling in het eerste-lezersaanbod.