Voor elkaar gemaakt

In de natuur vinden we veel mooie samenwerkingen. Het kan gaan over vriendschappen tussen dieren maar evengoed tussen planten of andere organismen en dieren. In dit boek worden 23 voorbeelden kort toegelicht en in beeld gebracht.

De Britse auteur Joanna McInerney genoot een opleiding leerkracht in het basisonderwijs. Kinderen iets bijbrengen is haar tweede natuur, en in het bijzonder als ze hen kan verwonderen met de pracht van onze fauna en flora. Tussen de gekozen samenwerkingen zitten bijgevolg voorbeelden die gemakkelijk herkenbaar zijn voor kinderen. Bijvoorbeeld die van de ekster en het damhert. Maar om hun blik op de wereld te verruimen zitten er voornamelijk heel wat exotischere exemplaren tussen zoals de symbiose tussen boomkikkers en bromelia’s of treurduiven en reuzencactussen.

De informatie die gegeven wordt is beknopt maar vat het goed samen. De uitleg is duidelijk en afgestemd op de doelgroep. Elke dubbele pagina omvat een andere samenwerking. Ze werden onderverdeeld in vier categorieën: in het bos, onder de golven, op de vlakten en tussen de bladeren.

Zelfs jongere kinderen kunnen meegenieten van dit boek dankzij het vakmanschap van Georgina Taylor. Zij is afkomstig uit Zuid-Afrika en erg sterk in het gedetailleerd weergeven van de natuur om ons heen. Initieel is ze juwelier van opleiding maar ze keerde terug naar haar eerste en grootste liefde: aquarellen. Zelf zegt ze een onconventionele werkwijze te hebben in het aquarellen omdat ze er niet in geschoold is. De lezer merkt daar allerminst iets van, integendeel, haar illustraties zijn erg sprekend. Wat Joanna in woorden probeert te vatten zet zij om in prachtige illustraties. Het biotoop waar het om gaat wordt met precisie in beeld gebracht.

Een heerlijk leerrijk lees- en kijkboek voor jonge natuurliefhebbers.