Waait het in de ruimte?

50 vragen van kinderen over de ruimte

Op telkens een dubbele pagina beantwoordt de auteur vijftig vragen die kinderen zich stellen over de ruimte. De informatie is beknopt en duidelijk. Het begint bij: 'Waarom is de wereldbol rond?' Verder komen er vragen of we niet duizelig worden op die draaiende aarde en waarom we er niet af vallen. De ruimtevaart en de astronauten zijn ook aanleiding tot originele vragen, bijvoorbeeld: 'Eten astronauten hagelslag' of 'Zijn er ook vrouwen in de ruimte?' Veruit de moeilijkst te beantwoorden vraag is deze: 'Wat zit er aan de andere kant van het zwarte gat?' De antwoorden zijn nooit belerend maar je leert er wel van en ze zijn heel bevattelijk verwoord. De illustraties sluiten perfect aan bij het onderwerp.
Dit boek(je) is een het tiende deel in de Vragenserie. Het lijken me interessante boeken voor een klasbibliotheek vanaf het vierde leerjaar en uiteraard horen ze ook thuis in de openbare bibliotheek.