Waar gaat donderdag heen?

Op donderdag heeft Jojo een geweldig verjaardagspartijtje en hij wil dat er nooit een einde aan komt. Hij bedenkt dat zijn verjaardag de volgende ochtend weg zal zijn en vraagt zich af wat er dan ’s nachts mee gebeurt. Waar gaat hij naartoe? Samen met Humbug gaat hij op zoek om afscheid te kunnen nemen. Op elke bladzijde horen ze geluiden in de nacht, een beekje, uil, vis, trein, de golven en telkens hetzelfde zinnetje wordt herhaald: ‘Ben jij dat, donderdag?’ riep Jojo. Maar er kwam geen antwoord. Teleurgesteld gaan ze naar huis. Een beetje vreemde, overbodige zoektocht waarbij de essentie niet aan bod komt. Wat in het verhaal ontbreekt, is de geruststellende gedachte dat donderdag een week later terugkomt en dat afscheid nemen dus niet nodig is, zoals bij alle cycli. Bovendien wordt er geen antwoord geboden op de gestelde vraag en de schrijver maakt er zich wel erg gemakkelijk vanaf. De maan lijkt op donderdag en dus nemen Jojo en Humbug van haar afscheid. Sfeervolle illustraties vol leuke details, die met waterverf zijn ingekleurd in overwegend blauwtinten.