Waar komt ons eten vandaan?

Op die generieke vraag krijg je een antwoord wat betreft melk, brood, vis, varkensvlees, appels, eieren en tomaten. Eerst krijg je een overzichtsbeeld vanuit de lucht, waarop een aantal belangrijke personen of voorwerpen benoemd zijn. Links staat telkens een illustratie van de boerderij (of bakkerij, of vissersboot), rechts van het bedrijf of de kwekerij. Op de volgende bladzijden doorloop je het proces in beide gevallen, en leer je dus de verschillen kennen.

Opvallend daarbij is dat de auteur-illustrator daarbij geen standpunt inneemt, geen oordeel velt over bepaalde praktijken. Ze beschrijft gewoon dat bijvangst vaak dood terug in zee gegooid wordt, of haantjes als kuikens gedood, waarbij ze zich onthoudt van enig oordeel of commentaar. Ook het slachten van een varken is zeer gedetailleerd maar sec beschreven. Aan jou als lezer of begeleider om met de informatie aan de slag te gaan. En informatie krijg je, zeer uitgebreid, en stap voor stap geïllustreerd. Soms ontbreekt de nodige uitleg wel, bijvoorbeeld bij woorden als verdeelopboller, biogasinstallatie, viskotter, vistrawler, scheerborden, opfokleghennen of rankhulp.

Ook de vele passiva bemoeilijken het lezen, maar zijn wellicht onvermijdelijk. Los daarvan zijn de zinnen wel kort en duidelijk. De laatste bladzijden sporen je aan een kritische blik te werpen op de verpakking van je eten thuis en er zo meer over te weten te komen via de website van een bedrijf, de herkomst, de QR- en andere codes op vis, vlees en zuivel en de stempel op een ei. Een origineel, waardevol en zeer bruikbaar boek over een actueel onderwerp, dat wel wat begeleiding vraagt.