Wacht!

Het anti-verveelboek van Tante Bees en Tante Toes

Dit boek is mooi vormgegeven en heeft originele illustraties van Sabien Clement. Ik was dan ook erg benieuwd naar de inhoud ervan. Jammer genoeg valt die voor mij wat tegen. Op de voorpagina staat dat dit een grappig kijk-, lees- en doeboek is. Het is alle drie. Maar daardoor wordt het snel een allegaartje van vanalles en nog wat. Alles heeft wel te maken met 'wachten' en dingen - spelletjes of recepten - die je kan doen terwijl je wacht. Er zitten talloze leuke ideeën in de illustraties die allerlei soorten van wachten uitbeelden, bv. wachten op groen, wachten op de bus, wachten tot je groot bent. Over het algemeen zijn de fijne tekeningetjes inventiever dan de verhaaltjes op rijm,die eerder een flauwe clou hebben of onder rijmdwang lijden. En de doe-dingen bevatten soms een fout. Zo wordt er op het einde van de boek een spelletje uitgelegd waarmee je kan berekenen hoeveel iemand van je houdt; in het rekensommetje wordt gewoon een getalletje over het hoofd gezien.
Hier en daar wordt er gesuggereerd dat dit boek als anti-verveelboek op reis zou kunnen dienen. (De aan te vullen lijstjes 'we gaan op reis en nemen niet mee' en 'ik ging op reis en liet daar achter' en de autobingo bv. wijzen daarop). Of als vakantieboek tout court. Het is in ieder geval origineler dan het doorsnee vakantieboek.