Wat een heerlijke sport

Ole Könnecke bewees in het verleden al meermaals dat hij de wereld van jonge kinderen aan de hand van uitnodigende beelden weet te vergroten. Dat doet hij opnieuw en dit keer vertrekt hij van alle mogelijke sporten. Op twee aanleunende bladzijden wordt telkens een volgens hem ‘heerlijke sport’ zo breed mogelijk benaderd. Ook nu zorgt de doordachte lay-out, waarin beweging en kleur mooi werden geïntegreerd in een witte achtergrond, voor rust en evenwicht. Die rust nodigt uit tot gerichter kijken en wellicht ook glimlachen. Want de lieflijk onschuldig ogende dierenfiguurtjes stellen niet alleen de handelingen voor. Geregeld verbeelden ze op ironische wijze het tegengestelde van wat in de tekst te lezen staat of accentueren ze wat mis kan gaan. De verfijnde humor die terug te vinden is in de eenvoudige, heldere tekst wordt gelijktijdig spitsvondig gevisualiseerd. Daardoor biedt dit boek niet alleen kijk- en leesplezier voor jonge kinderen, ook voor volwassenen en voor wie de Nederlandse taal nog niet zo goed beheerst, is het een hoogst aantrekkelijke uitgave waarop je niet snel uitgekeken raakt.