Weetjes over dieren. Luid of stil?

Dit boekje uit de reeks 'Ik lees slim' gaat over dieren, en voornamelijk over het geluid dat dieren maken. Welke dieren zijn stil en wanneer? En welke dieren zijn luid en waarom?
Het boekje is geschreven op AVI 4-5 niveau en geeft startende lezers afwisselend strips, doorlopende teksten en foto's met informatieve tekst. Een fijne afwisseling voor een nieuwsgierig lezertje dat meer te weten wil komen over verschillende soorten dieren. Het gaat van een kwakende kikker, via een brullende aap tot een zingende walvis. Er wordt ook meegegeven wat geluid nu precies is, welke belangrijke rol dieren (en de geluiden die ze maken) vroeger speelden, en hoe een vleermuis kan zien. Op het einde wordt er nog een klein proefje met geluid meegegeven en een afsluitende quiz voor de heel gemotiveerde lezers. Het geheel wordt aan elkaar verbonden door gebeurtenissen en verhaaltjes met 'Spik en Spek'. Figuurtjes die beginnende lezers misschien gaan herkennen uit leesreeksen naar een idee van Marc de Bel.
Een fijn, informatief leesboek waarin je best veel te weten kan komen over uiteenlopende dieren.