Wie zoekt die zingt

32 originele liedjes voor kinderen van 4 tot 7 jaar

De 32 liedjes in dit boek sluiten direct aan bij belangstellingscentra die in het kleuteronderwijs vaak aan bod komen, zoals kriebeldieren, muziek (vier hoofdstukjes), Kerstmis, winter, Pasen, pech hebben, anders zijn, reizen/vliegen, toveren, overgang lagere school en sprookjes. Daarnaast zijn er ook zeven liedjes over fantasie, zes liedjes rond beginnende geletterdheid, liedjes rond klasrituelen (onthaal en opruimen) en twee bewegingsliedjes. Het boek besluit met een partituurkaart en een partituurspel.
Dit is een liedjesboek met zeer praktische activiteitentips. Je voelt dat hier auteurs aan het woord zijn die de kleuterklas kennen. Niekol Molemans is docent muziek en expressie en Marleen Mesotten is docent Nederlands en expressie, beiden verbonden aan de Hogeschool Limburg. De liedjes en suggesties ontstonden uit veelvuldig stagebezoek.
De illustraties van An Melis sluiten goed aan bij de tekst. Alle liedjes hebben ook een partituur en ze staan ook op de bijhorende cd. Dit is een handig werkinstrument voor elke kleuterschool.