Zomaar een straat door de eeuwen heen

Veertien platen telt dit kijkboek: te beginnen met een nederzetting uit de steentijd bij een rivier tot de huidige stad. Via doorsneden van hut en huis krijgen we een inkijk in het gewone leven van onze voorouders.
Dit kleurrijke boek bestaat hoofdzakelijk uit illustraties met wat uitleg onderaan en bovenaan de pagina’s. Nieuw in deze herdruk is de toegevoegde tijdslijn die een zestal pagina’s telt met historische feiten uit de hele wereld. Verwarrend voor jonge lezers is het vermengen van gebeurtenissen uit verschillende werelddelen. De eerste wereldoorlog ontbreekt. De Pilgrim Fathers zijn geen priesters (p. 41).