Een kikker om te kussen

Verhalen voor het slapengaan en andere momenten

Deze bundel van verhalen wordt ingeleid door een brief van onze prinses Mathilde. Hierin moedigt ze kinderen en ouders aan om voor te lezen. Het is een ernstige brief die wat stijf aandoet, maar misschien hoort dat wel bij een prinses. Voor de jonge lezertjes zou het missschien leuk geweest zijn als onze prinses ook een echte brief tot hen gericht had.
Het verband tussen prinses mathilde en deze bundel ligt voor de hand: vele verhalen die erin voorkomen gaan over prinsessen. Dan ontdek je nog iets bijzonders nl. de auteurs en illustratoren komen zowel uit Vlaanderen als uit Wallonië. Dit boek wordt ook in het Frans uitgegeven.
Naast sprookjes over prinsessen komen ook andere thema’s aan bod zoals verliefd zijn, vriendschap, feest vieren en andere sprookjes. Deze uitgave is heel mooi samengesteld, elk verhaal op zich is een juweeltje. Het is verrijkend om kennis te maken met verschillende vertelstijlen temeer daar deze bundel een selectie bevat van boeiende auteurs. De verhalen richten zich tot kinderen tussen vijf en negen.
Elk verhaal is dan weer geïllustreerd door een andere tekenaar en dat levert een fascinerende variatie van mooie illustraties op.
Een interessante aanvulling is dat je op het einde een overzicht krijgt van alle auteurs en illustratoren. Hierbij kom je wat te weten over hun leven en interesses.